Kihívás lesz Európának az afrikai migráció

  Kihívás lesz Európának az afrikai migráció

  SHARE

  A Migrációkutató Intézet legújabb elemzése szerint a klímaváltozásban leginkább érintett 10 országból négy az afrikai kontinensen vannak, ez és a kontinenst érintő túlnépesedés döntően hozzá fog járulni az afrikai országokból kiáramló migrációhoz – állapítja meg a Migrációkutató Intézet legfrissebb elemzése, amit eljuttattak a Híradó.hu szerkesztőségébe is.

  A kutatók többsége egyetért abban – állapítja meg az elemzés –, hogy a klímaváltozás közvetve vagy közvetlenül konfliktusok sorát fogja generálni az elkövetkező évtizedekben, amelyek emberek tízmillióit – sőt,

  szélsőséges esetben és nagyobb időtávlatban akár egymilliárd embert – kényszerítik lakóhelyük elhagyására.

  A jelenségről folyó diskurzus meglehetősen széles skálán mozog, és komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Ennek során az éghajlatváltozást – vagy legalábbis annak ember okozta voltát – tagadó nézetek szép lassan a perifériára szorulnak, átadva a helyüket a mértékadóbb megközelítéseknek, amelyek elsősorban a folyamatban rejlő kockázatokra és veszélyekre hívják fel a figyelmet.

  Túlsúlyban a veszélyek

  Bár egyes megközelítések a klímaváltozás pozitív hozadékait is igyekeztek előtérbe helyezni (pl. új mezőgazdasági területek feltörése, a sarkvidéki átjárók és ásványkincs-készletekhez való jobb hozzáférés), a többség – ideértve a Migrációkutató Intézet kutatóit is – inkább a jelenségben rejlő kockázatokat és veszélyeket látják túlsúlyban. Különösen igaz ez Afrika vonatkozásában, amely esetében a negatív szcenáriók nem csupán a kontinens, de Európa mindennapjaira is hatással vannak és lesznek.

  A fekete földrész földrajzi elhelyezkedése, társadalmi folyamatai – ezek közül is kiemelkedő módon a népességrobbanás –, valamint törékeny államai miatt különösen kiszolgáltatott az éghajlatváltozás jelenségének. A globális felmelegedés a következő évtizedekben is gyengíteni fogja az egyes államok társadalmak kohézióját, aláásva a stabilitást, és tüzelve, mélyítve olyan politikai, társadalmi, gazdasági konfliktusokat, amelyek emberek millióit kényszerítik lakhelyük elhagyására. Ezek a folyamatok már ma is jól tetten érhetők a földrészen – olvasható az elemzésben.

  Mivel a kontinens politikai, társadalmi és gazdasági rendszerei a demográfiai robbanás és a földrész történelmének perspektívájában dinamikus, de a kihívásokhoz képest mégis lassú és  túlterhelt, és nincs benne érdemi tartalék, a kisebb anomáliák is azonnali és súlyos negatív következményekkel járnak.

  Az éghajlatváltozás miatt is bekövetkező anomáliák kezelése még a sokat hangoztatott és kétségtelen eredmények – felelős afrikai elit megjelenése, számottevő gazdasági növekedés, a külső donorok növekvő figyelme – ellenére is csak részlegesen sikerülhet: a következményeket tompítani, mérsékelni lehet, de teljesen elhárítani nem. Így a klímaváltozás következtében (is) bekövetkező, tízmilliókat mozgásba hozó afrikai migráció a 21. század egyik fontos kihívása lesz nemcsak a fekete kontinens, de Európa számára is – emeli ki végül a Migrációkutató Intézet elemzése.

  MTI