Kik hagyták az iskolát? II. rész: a határozatok káosza

  Kik hagyták az iskolát? II. rész: a határozatok káosza

  SHARE

  A Kritiq.eu kicsit megpiszkálta, hogy miből is áll az iskolaügy. Sorozatunk első része után a helyi tanács határozatait vizsgáltuk meg, illetve azt, hogy ezek miként járultak hozzá a jelenlegi helyzet kialakulásához. Nem mentünk el szó nélkül a DNA és az Oktatási Minisztérium furcsaságai mellett sem. 

  Induljunk ki két tanácsi határozatból: a 2014-ben elfogadott 271-es, és az ugyanebben az esztendőben elfogadott 268-as tanácsi határozatokról van szó.

  Amint cikkünk első részében már megírtuk, ez az a két határozat, amelyet a bíróságon támad meg Liviu Oprea, Maros megye akkori prefektusa, és a pert meg is nyeri. A bíróság döntése értelmében a 271-es határozatot TELJES EGÉSZÉBEN, míg a 268-ast részben, annak csak a negyedik cikkelyét érvényteleníti.

  A 2014. szeptember 16-án elfogadott 271-es számú határozatból a római katolikus iskolára vonatkozó rész így hangzik:

  – LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC cu sediul în Municipiul Tîrgu Mureş str. Mihai Vitezul nr. 15. Acest punct va intra în vigoare sub condiţia prezentării din partea ISJ Mureş a actului de infiinţare a acestuia, precum şi a încheierii contractului de închiriere prevăzut la art. 1 din H.C.L.M. nr. 241/2014, în maxim 10 zile lucrătoare.

  Magyarul nagyjából:

  Ez a pont (mármint a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítása – a szerk. megjegyzése) akkor lép érvénybe, amikor a megyei tanfelügyelőség bemutatja az alapításról szóló okiratot, illetve, amikor a 241/2014-es határozatban foglaltak szerinti bérleti szerződés megköttetett.

  A határozat tíz napos határidőt szab meg, nem egyértelmű azonban, hogy mindkét feltételre (tanfelügyelőség által bemutatott alapító okirat, illetve a bérleti szerződés megkötése), vagy csak az egyikre, a bérleti szerződésre vonatkozik.

  A 271/2014-es határozat elolvasható, klikk ide: hclm-271-1

  Magyarán: A Római Katolikus Teológiai Líceum alapításáról szóló döntés abban a határozatban kapott helyet, amelyet a 2014-2015-ös tanév iskolahálózatának újraszervezéséről szól, és feltételeket szab annak elindításhoz. Mindezt szeptember 16-án, egy nappal a hivatalos tanévkezdés után.

  A bíróság ugyanakkor a 268-as tanácsi határozat negyedik cikkelyét is hatályon kívül helyezi. A negyedik cikkely így hangzik:

  Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 08.04.2014 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2014-2015 se modifică în mod corespunzător art. 1 şi 2 al prezentei.

  A 268/2014-es tanácsi határozat elolvasható, klikk ide: hclm-268-1

  Nézzük meg viszont egy másik tanácsi határozatot, a 241/2014-est, amire a 271-es határozatban hivatkoznak. Ennek a határozatnak megfelelően kell aláírni a bérleti szerződést, ugye, ami egyik feltétele az iskola alapításának.

  Tudomásunk szerint ez meg is történt, ebben szerepel az is, hogy a polgármesteri hivatal 1,5 millió lejt utal át az iskola épületeinek renoválására. Magyarán, a 271-es határozatban szereplő feltételek egyike ennek az összegnek az átutalása, legkésőbb szeptember 26-ig, vagy, ha csak munkanapokat számolunk, akkor is legkésőbb szeptember 30-ig megtörténik. Ekkorra viszont már jócskán benne vagyunk a tanévben, másrészt pedig adódik a kérdés: az 1,5 millió lejről szóló határozatban szereplő szerződést 2014. július 29-én fogadják el, mégis, szeptember 16-ig – ezek szerint – nem írták alá. Miért nem?

  A másik hivatkozott tanácsi határozat a 112/2014, erre hivatkoznak a bíróság által szintén elmeszelt 268-as határozat negyedik cikkelyében.

  A marosvásárhelyi tanács ebben, a 2014 májusában elfogadott 112-es határozatban fogadja el a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó iskolahálózatot.

  Ebben még nem szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum, és ezt módosítják 2014. szeptember 16-án. A 112/2014-es határozat református parókia és a polgármesteri hivatal közötti szerződéskötésről szól, és a reformátusok által működtetett óvodát (itt elfogadják a szerződés meghosszabbítását), valamint a Forradalom utca 8. szám alatt működő református líceum működését érinti, ezek érdekében a helyi tanács szerződést köt a marosvásárhelyi református egyházzal. A Római Katolikus Teológiai Líceum ebben a határozatban tehát nem szerepel sehol.

  A 112/2014-es tanácsi határozat elolvasható, klikk ide: hclm-112

  Nagyjából ennyit a bíróság által érvénytelenített két tanácsi határozatról, és annak leágazásairól. A DNA lépése ellen érvelők körében azonban felmerül egy másik határozat is: a 2015/33-as határozat, amelyet 2015. január 29-én fogad el a tanács. Ez viszont az iskolahálózatról szóla 2015-2016-os tanévére vonatkozik, és ebben szó nincs a római katolikus iskola megalapításáról, hanem annak a városi iskolahálózatba való elhelyezéséről.

  Ez a tanácsi határozat is vérzik néhány sebből

  Az iskola megalapítására vonatkozó 271-es határozat ugyanis ekkor már bírósági eljárás tárgya, a törvényszék honlapja szerint 2014. december 10-én regisztrálják Oprea feljelentését. A romániai törvények szerint, ha a prefektus támadja meg az önkormányzat határozatát, akkor az a bíróság döntéséig automatikusan felfüggesztésre kerül. A 271-es határozatban szereplő két feltétel, azaz, a megyei tanfelügyelőség által bemutatandó alapító okirat, illetve az 1,5 millió lejről szóló bérleti szerződés megkötése szintén kérdőjel alá kerül.

  Ilyenformán a 33-as határozat úgy illeszti bele a katolikus iskolát a városi iskolahálózatba, hogy annak megalapítása még/már nem törvényes. Érdekes viszont, hogy ezt a szempontot mellőzi a tanács 2015. január 29-én, amikor elfogadja az említett 33-as határozatot.

  A 33/2015-ös tanácsi határozat:

  hcml33a

  Ennek a határozatnak a csatolt dokumentumai között szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum, mint a városi iskolahálózat része, lásd az alábbi képen:

  hclm33

  Az alapítás körülményeit is magába foglaló 271-es városi tanácsi határozat felfüggesztése persze nem jelent kötelező módon zsákutcát, mivel a helyi tanács bármilyen akadály nélkül hozhat a felfüggesztett határozat helyébe egy másikat, amiben kvázi újra megalapítja az iskolát, ugyanis 2015 januárjában, de legkésőbb a bírósági döntés ismertetése, azaz 2015. március 13-a után kijelenthető: a gimnázium megalapítása de facto nem történt meg.

  Tényleg senkinek nem tűnt fel ez a városi tanács magyar képviselői közül?

  Azonban van még itt más – jóindulatúan mondva – furcsaság is. A DNA nyilatkozata szerint a római katolikus iskola úgy működött, hogy az oktatási minisztériumtól nem kapta meg a szükséges engedélyeket, Somesan Stefan tanfelügyelő saját hatáskörét túllépve adta ki bizonyos okiratokat, amelyek alapján az iskola elindult. Az érdekesség viszont az ebben az ügyben, hogy az oktatási minisztérium honlapján mai napig szerepel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum, mint önálló jogi személy és működő, elismert oktatási intézmény.

  Ezek után viszont kérdés,

  hogy miért nem tartóztatott le senkit a DNA a minisztérium illetékesei közül, ugyanis, a logikájukra alapozva, a minisztériumban is kellett valaki, aki cinkosként segítette az “összeesküvő” iskolaalapítókat.

  Továbbá: az iskolák úgy önkormányzati, mint állami támogatásban is részesülnek, a DNA logikája alapján viszont a római katolikus iskola takarítónője is bűnös kéne legyen, amiért felvette a fizetését, hasonlóképp a tanárok, Dorin Florea, aki támogatást nyújtott a nem létező iskolának stb.

  Összegzésképp:

  az iskola önkormányzat általi megalapítása jogi szempontból messze nem volt megtámadhatatlan. A megalapításról szóló 271-es határozatot elmeszeli a bíróság, ettől függetlenül a 33-as határozatban úgy illesztik bele a városi iskolahálózatba, hogy az alapítás körül még messze nincs minden rendben.

  A 33-as határozat elfogadásakor ugyanis már a bíróságon van Liviu Oprea feljelentése, a román törvények értelmében pedig, ha a prefektus megtámad egy határozatot, akkor az felfüggesztésre kerül. Ilyenformán 2015 januárjában úgy helyezik el a Római Katolikus Teológiai Líceumot az iskolahálózatban, hogy az hivatalosan még került megalapításra. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy 2015 januárjában teljesültek-e az alapítással kapcsolatos törvényi feltételek, ugyanis a bírósági megtámadással az egész alapítás, annak minden feltételével együtt felfüggesztésre, majd a bíróság döntése, 2015 márciusa után pedig érvénytelenítésre került, így hát nem tűnik erősnek hát az az érv, miszerint a 33-as határozattal minden a helyére került volna.

  A történethez hozzátartozik, hogy a városi RMDSZ-es tanácsosokat nem egyszer figyelmezették jóindulatúan, hogy az ügy több sebből vérzik. A Kritiq.eu információi szerint legkevesebb egy alkalommal legalább egy RMDSZ-es képviselőnek fel lett ajánlva: terjesszék be újra az alapításról szóló határozatot, mert a többség megvan, s megszavazzák. A beterjesztés végül nem történt meg.

  Azonban dacára annak, hogy az alapítás törvényessége körül káosz alakult ki a DNA lépése sem nevezhető a legkorrektebbnek.

  Egyrészt: jószerint adminisztratív hibákról beszélünk, anyagi kár, ha érte is az államot, azt az 1,5 millió lejes felújításra szánt összeg, illetve a fizetések felvétele jelenti. Azonban ez a ma Romániájában messze nem jelent korrupciót, ugyanis a fizetségért járó munka megtörtént, a tanárok órákat tartottak, az iskola működött, ilyenformán Tamási Zsolt esetében a jogi értelemben vett jóhiszeműséget minimum fennáll, ellentétben a DNA nyilatkozatával, ahol Tamási Zsolt kapcsán úgy fogalmaznak: tudta, hogy az iskola a minisztérium hivatalos engedélye nélkül működik.

  Azonban, amint az fentebb is olvasható, az oktatási minisztériumnak, vagy legalábbis a honlapjukat szerkesztőnek elfelejtettek erről szólni, ott továbbra is úgy szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum, mint jogi személyiség, működő oktatási intézmény. Amennyiben mégis engedély nélkül működött volna, akkor az a minimum, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség a minisztérium alkalmazottai, vezetői közül is őrizetbe vesz valaki(ke)t.

  Minket, magyarokat azonban kevéssé nyugtathat meg az, hogy a DNA – flaszterosan fogalmazva – túltolta a biciklit ebben az ügyben. A helyzet az, hogy a marosvásárhelyi önkormányzati tanácsban ülők passzivitása, hogy azt ne mondjam, hányavetisége nélkül ez a helyzet nem alakulhatott volna ki, vagy legalábbis nem ebben a formában.

  Következik a harmadik, a szempontokat publicisztikai jelleggel összefoglaló rész.

  Kritiq.eu