Varga-Bíró Tamás: Az opportunizmus diszkrét bája (Volner János „személyes sorok…” című írásának...

  Varga-Bíró Tamás: Az opportunizmus diszkrét bája (Volner János „személyes sorok…” című írásának magyarra fordítása)

  SHARE

  „Több mint egy évtizede igyekszem alakítani a magyar közéletet, ebből 7 évet országgyűlési képviselőként tölthettem el. Nyilvános számvetéssel tartozom azoknak, akiknek bizalmából ezt a felelősségteljes munkát végezhetem.”

  FORDÍTÁS: Több, mint egy évtizede manipulálom azokat a Jobbik szimpatizánsokat, akik ebbe a pozícióba helyeztek.

  ***
  „A politikusok gyakran eltúlozzák saját jelentőségüket – én nem teszem. Nem tartozom azok közé, akik komoly hatással vannak a Jobbik által követett politikai stratégiára és jelentős mértékben befolyásolni tudják a párt politikai irányultságát. Nem tartozom az elnök stratégiai tanácsadói, vagy családi barátai közé sem. A Jobbik úgy halad, ahogyan azt Vona Gábor kijelöli és ezt akként teszi, ahogyan azt pártigazgatónk, Szabó Gábor jónak látja. Az én feladatom annak biztosítása, hogy a parlamenti frakciónk pontosan és hatékonyan kövesse a pártelnök által kijelölt stratégiát. A Jobbik országos elnökségében egyike vagyok a nyolc, szavazásra jogosult embernek, a személyes befolyásom pedig pontosan ennek megfelelő mértékű.”

  FORDÍTÁS: A magam egy-nyolcad szavazatával kis pont vagyok én a Jobbik Elnökség 8 szavazatot számláló rendszerében, tehát bármi is a döntés, a felelősség nem az enyém. Én csak azért vagyok, hogy a döntést a frakció torkán lenyomjam. Amúgy meg mindig az van, amit Vona Gábor mond, akiknek pedig Szabó Gábor mondja meg, hogy mit mondjon. Így tulajdonképpen se alapszervezetekre, se tagságra nincs túl nagy szükségünk a döntéseknél. Az ő munkájuk majd ingyenes formában, a kampány során kerül felhasználásra.

  ***
  „Az ember életében fontosak a motivációk. A motivációk egy, a közéletet formáló embernél akkor egészségesek, ha nem személyesek, hanem értékrendi eredetűek és közösségi célokat szolgálnak. Az elmúlt évek alatt több megtisztelő felkérést kaptam különböző vezetői tisztségek betöltésére. Soha nem én jelentkeztem egy-egy magasabb pozíció betöltésére, akkor sem, ha az anyagi és egyéb előnyökkel járt. Minden esetben az adott közösség, vagy csúcsvezető felkérését fogadtam el. A belém vetett bizalom mindig jó érzéssel töltött el és ösztönzést adott a munkám folytatásához. Volt olyan is, hogy hátrébb kellett lépnem: nem sokkal a 2014-es választások után Vona Gábor úgy döntött, hogy levált a frakcióvezető-helyettesi posztról. Nem örültem neki, de nem rohantam a kíváncsian érdeklődő sajtó karjaiba, mert ez sértette volna a Jobbik érdekeit.”

  FORDÍTÁS: Mivel opportunista szolgalélek vagyok, hűségemért vagy pozíciót kaptam cserébe, vagy családtagjaimon keresztül kamu megrendeléseket a párttól.

  ***
  „Ugyanígy jártam el a belső véleménykülönbségeink esetén. Az elnökségen belül sokszor óriási vitáink vannak, hol kisebb, hol nagyobb jelentőségű kérdésekben. A Jobbik időnként nem azt az utat követte, amit én helyesnek tartottam és bizony előfordult, hogy alig tudtam aludni egy-egy elnökségi döntés után. Olyan azonban soha nem volt, hogy a belső vitáinkat, markáns véleménykülönbségeinket a sajtó elé tártam volna. Az ilyen magatartás alkalmas lehet arra, hogy valaki a saját politikai karakterét építse vele, de ezzel roncsolja a Jobbikot. Egy szétbeszélő, a megosztottság látszatát keltő párt soha nem volt és nem is lehet a választók számára vonzó alternatíva. Mint ahogyan az sem alkalmas vezetőnek, aki a személyes érdekeit a közösség érdekei elé helyezi, akár karriervágyból, akár más megfontolásból teszi azt.”

  FORDÍTÁS: Nem vagyok olyan, mint Novák Előd, vagy Lenhardt Balázs. Én, ha valamivel nem értek egyet, akkor úgy teszek, mint aki mindennel egyetért.

  ***
  „Mivel a Jobbik az ellenzék legerősebb pártja, kötelességünk a kormányzati szerepvállalásra történő alapos felkészülés. Nyugodt lelkiismerettel jelenthetem ki: rajtam nem fog múlni. Akik ismernek, azok tudják: heti 60-70 órát dolgozom, folyamatosan képzem magam, különböző szakterületek prominens képviselőivel tartok kapcsolatot és rengeteget tanulok ezektől a nagy tudású emberektől. Csak úgy lehet sikeresen kormányozni, ha a döntéshozók kellően tájékozottak és van mögöttük olyan csapat, amelyre támaszkodhatnak. És itt van az a pont, ahol meg kell haladni a pártpolitikai kereteket: a szakértelem és a tisztesség mindig emberekhez kötődött, nem pedig kizárólag pártokhoz. A Nemzetet csak ezek talaján állva lehet felemelni és egyesíteni. Az a politikus, aki nem tud kitörni a múlt szekértáboros gondolkodásából és ebből adódóan képtelen integrálni a másként gondolkodó emberek szaktudását, alkalmatlan arra, hogy Magyarországot a XXI. századba átvezesse. A jövő az egyre magasabb szintű kooperációra épül a kisebb és a nagyobb közösségek esetén egyaránt. Éppen ezért nem a negatív érzelmeket felkorbácsoló, megosztó politikát kell gyakorolni, hanem a közös érték- és érdekazonosságon alapuló, nemzetegyesítő politika felmutatására van szükség. Amelyhez szaktudással bármikor lehet csatlakozni, mivel nem taszít ki csak azért, mert bizonyos kérdésekben másképp gondolkodsz. Ezt igyekszem a legjobb tudásom szerint képviselni.”

  FORDÍTÁS: Sokat tanulok a Jobbik értelmiségi holdudvarának megmaradt szakembereitől, akik megfelelően magas honoráriumért akár heti 60-70 órát képesek azt szajkózni, hogy a Jobbik 2018-ban leváltja a Fidesz-KDNP-t. A kormányzás kedvéért akármire képes vagyok. Levetem a Gárdamellényt, megtagadom a vadhajtásokat, és én is előkészítem a máshogyan gondolkodó liberálisokkal való lehetséges választási fúziót.

  ***
  „Politikusként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a személyes találkozások alkalmával eddig csak pozitív visszajelzésekben részesültem, bármerre is jártam. Előfordult többször, hogy a Jobbikot kritika érte, de a személyemet eddig élőszóban negatívan még soha, senki nem minősítette. Pedig a politika világát köztudottan erős érzelmek övezik és a politikusok gyakran kapnak hideget-meleget egyaránt. A saját pártom tagsága részéről is csak bizalmat és szeretetet kaptam, hiszen a Jobbik kongresszusa engem választott meg a legtöbb szavazattal a párt alelnökének. Az irántam tanúsított bizalmat és szimpátiát ezúton is szeretném megköszönni, hiszen az Önök véleménye alapján szerepelhetek előkelő helyen a politikusok népszerűségéről szóló közvéleménykutatásokban is.”

  FORDÍTÁS: Mindig tudom, hol vannak bólogató Jánosok, na, hát gyakran járok közéjük, és mind szeretnek engem. Kellőképp neutrális figura vagyok, hogy a Jobbik „szerethetően kvázi-radikális” figurájaként kedveljenek a választók. S mindehhez társul mélyített hangom, lassú, de nem akadozó szemantikai stílusom. Ráadásul Forrai Ricsiék az Iránytű Intézetnél mindig előkelő helyre tesznek engem a népszerűségi listán, ahogyan majd mi is előkelő helyekre tesszük őket a kormányváltáskor.

  ***
  „Lassan célegyenesbe fordulunk, jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek. A tét nagy, a felelősségünk óriási: a Jobbik vagy leváltja a Fideszt, vagy marad ismét 4 évig az Orbán-kormány. Az országot felvásárló Mészáros Lőrinccel, a hazudozó Habony-médiával, a lepusztult egészségüggyel, a zuhanó oktatással, a külföldre menekülő munkavállalókkal, a földönfutóvá lett devizahitelesekkel. A döntés az Önök kezében van.”

  FORDÍTÁS: Kicsit habonyozok és mészároslőrincezek így, a végére, mert egyrészt ezt a gazdám, Simicska Lajos (aki megmondja Szabó Gábornak, hogy mit mondjon meg Vona Gábornak) nagyon szereti. Másrészt pedig a sok suttyó is harap rá, hiszen addig nem hiszik el, amíg csak a 444-ből, Indexről, 24-hu-ról HVG-ből, ATV-ből, MaNcs-ból olvassák, ahonnan egyébiránt én is szerzem ezeket az az információkat.

  ***
  „Kérem, ossza meg és írja meg a véleményét!”

  FORDÍTÁS: Kérem, ha ön jobbikos, akkor ossza meg! És írja meg HELYESLŐ véleményét!

  ***

  RECENZIÓ:
  Hogy egy kormányváltásra készülő parlamenti párt egyik első embere – a demokratikus választások előszobájában – megírjon egy olyan jegyzetet, melyben saját pártját felülről vezérelt, autokratikus pártként definiálja, és leírja a hatalmi hierarchiát is, az teljességgel elképesztő. Mint ahogyan az is, hogy állítása szerint nem túlozza el saját jelentőségét, ugyanakkor saját népszerűségét hangoztatva, és annak örülve, nyíltan beismeri megalkuvó mivoltát a pártvezetésen belül. Az pedig már egyenesen ijesztő, hogy a szaktudást kiscsoportos TIT előadások formájában igyekszik magába szívni.

  Amúgy pediglen: mi a bánatos hóbelevancnak kell nyilvános számvetésnek nevezni ezt az ömlengő firkálmányt a párttagok és a Jobbik-választók felé, ha már az elején közli, hogy az van, amit Szabó Gábor Vona fülébe suttog?
  (nem megfeledkezve Simicskáról)

  Kérek egy kávét!
  () VBT ()

  Forrás: VBT Facebook-oldala

  (Kritiq.eu)